DCI Employees

 
 

Dr. Sabyasachi Saha

Secretary

Sh. M.L.Meena

Joint Secretary (L&A)

Sh. S.S. Kanyal

Deputy Secretary


S.No Name Designation
1.  Sh. Praveen Dewan  Assistant Secretary 
2.  Sh. Satya Prakash  Assistant Secretary 
3.  Sh. Dharm Pal  Assistant Secretary 
4.  Smt. Kusum  Assistant Secretary 
5.  Smt. Alka Mehta  Assistant Secretary 
6.  Sh. Mukesh Kumar  Assistant Secretary 
7.  Sh. Puneet Bansal  Account Officer 
8.  Sh. Dewanand Kumbhare  Section Officer 
9.  Sh. Vinay Gupta  Section Officer 
10.  Sh. Anil Kumar  Section Officer 
11.  Smt. Kamini Uppal  Section Officer 
12.  Smt. Praveen Budhiraja  Section Officer 
13.  Smt. Kiran Makkar  Section Officer 
14.  Sh. Azad Singh Mathur  Assistant Section Officer 
15.  Sh. Govind Ram   Assistant Section Officer 
16.  Sh. Naveen Sharma  Assistant Section Officer 
17.  Smt. Savita  Assistant Section Officer 
18.  Sh. Ram Gahan Prajapati  Assistant Section Officer 
19.  Sh. Mohinder Singh  Assistant Section Officer 
20.  Smt. Deepa Chauhan  Assistant Section Officer 
21.  Sh. Vikas   Accountant 
22.  Sh. Madan Lal  Senior Secretariat Assistant 
23.  Sh. Mangal Sain  Senior Secretariat Assistant 
24.  Sh. Indra Raj  Senior Secretariat Assistant 
25.  Sh. Rakesh Kumar  Senior Secretariat Assistant 
26.  Sh. Gaurav Dixit  Senior Secretariat Assistant 
27.  Sh. Sanjay Kumar  Senior Secretariat Assistant 
28.  Sh. Yogesh Kumar Bhorwal  Senior Secretariat Assistant 
29.  Smt. Jyoti  Senior Secretariat Assistant 
30.  Sh. Pramod Kumar  Senior Secretariat Assistant 
31.  Sh. Prem Chand Kargati  Junior Secretariat Assistant 
32.  Sh. Avinash Chhabbarwal  Junior Secretariat Assistant 
33.  Sh. Piyush  Junior Secretariat Assistant 
34.  Sh. Umesh Singh Bisht  Junior Secretariat Assistant 
35.  Sh. Sachin Gupta  Junior Secretariat Assistant 
36.  Sh. Sant Lal Gupta  Junior Secretariat Assistant 
37.  Sh. Ram Chander Pandey  Junior Secretariat Assistant 
38.  Sh. Dhiraj Singh   Junior Secretariat Assistant 
39.  Sh. Punit Kumar  Staff Car Driver 
40. Sh. Bikky  Staff Car Driver 
41. Sh. Vimal Kumar  Gestetner Operator 
42. Sh. Virender Kumar  Daftri 
43. Sh. Dharmender  Peon 
44. Sh. Ashish Yadav  Peon 
45. Sh. Pintu  Safaiwala-cum-frash 
S.No Name Designation
1. Smt. Sangeeta Patel  Computer Operator 
2. Sh. Gaurav Kumar  Computer Operator 
3. Sh. Sahil   Computer Operator 
4. Ms. Rashmi  Computer Operator 
5.  Sh. Mohit Yadav  Computer Operator 
6.  Ms. Jyoti  Computer Operator 
7.  Smt. Akansha Jauhri  Computer Operator 
8.  Sh. Yogesh Verma  Computer Operator 
9.  Sh. Ravinder Kumar  Computer Operator 
10. Sh. Amit Negi  Computer Operator 
11.  Sh. Pravesh Kumar  Peon 
12.  Sh. Laxman Swaroop  Peon 
13.  Sh. Abhishek Negi  Peon 
14.  Ms. Momitha Das  Peon 
15.  Sh. Pradeep Kumar  Peon 
16.  Sh. Bhola Nath  Peon 
17.  Sh. Madan Kumar  Peon 
18.  Sh. Rahul   Safaiwala-cum-frash 
NIL